گاوصندوق های نسوز چیست

صندوقهای سنگین به مدت ۹۰ دقیقه در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد یا ۱۸۰ دقیقه در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد حرارت می بینند و بعد نباید هیچگونه تغییری در محتویات صندوق ها ایجاد شود و کاغذهای داخل صندوق نباید تغییر رنگ دهند.

admin
ارسال دیدگاه